DE PRINCIPES VAN INI LICHENFELD :
De essentie van de Krav-maga berust op verschillende principes :

Het eerste principe
is een nogal algemene preventieregel : vermijd om je in een gevaarlijke situatie te plaatsen. Bv : wanneer men autostop doet vermijden om mee te gaan met louche individueën, vermijden om in een gevaarlijke regio van de stad te wandelen.

Ten tweede
is de Krav-maga gebaseerd op de natuurlijke reflexen van het menselijke lichaam.

In derde
instantie bestaat het erin zich te verdedigen door aan te vallen via de kortst mogelijke weg vanuit de possitie waarin men zich bevindtmet een minimum aan risico’s voor zichzelf.

Ten vierde
in functie van de situatie, en volgens de noden, en van het gevaar de tegenstandander proberen te ontmoedigen door te praten.

Ten vijfde :
het gebruik van de gevoelige punten van het menselijk lichaam (ogen, keel, …) om de tegenstander te raken en te overmeesteren.

Ten zesde :
het gebruik van alle mogelijke voorwerpen binnen handbereik en de natuurlijke wapens van het lichaam.

Het zevende
punt is het meest realistische, geen enkele wet, geen enkele limiet op technisch vlak, geen enkel verbod, alles is toegestaan.


PRINCIPES
VAN KRAV-MAGA :


- Snelheid
- Doeltreffendheid
- Eenvoud
- Zelfbeheersing